Zaproszenie do składania ofert na dostawę mrożonek.