Zaproszenie do składania ofert na dostawę pieczywa.