Zaproszenie do składania ofert na dostawę przypraw.