Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliwa w postaci pelletu drzewnego